Удмын үе мөч мөчлөгийн тухай

2009/09/29 Нийтэлсэн : etvgen
Удмын үе гэдэг нь хүн гэр бүл болж ураг үүсгэн өөрийн залгамж дараагийн үеэ төрүүлэхийг хэлнэ. Энэ нь ойролцоогоор 20-30 насанд эхэлж хэдэн насанд хэдэн ч хүүхэд төрж болно. Тэд нь бүгд таны удмын дараах үе билээ.

Удмын мөч гэж 12 үе төрлөө дамжин дуусахыг удмын нэг мөч гэнэ. Энэ нь 20нас*12үе=240жил буюу 30нас*12үе=360жил гэж үзвэл удмын нэг мөч нь 240-360 жилд хэлдбэлзэж байна.
Удмын мөчлөг гэж удмын гурван мөч дуусахыг хэлнэ. Энэ нь 240жил*3=720 жил буюу 360жил*3мөч=1080 жилийн хооронд хэлбэлзэж байх юм.

Үе гэдэг ерөнхий ойлдголт
1. Үе чацуутан гэдэг нь нэгэн өдөр сар жилд төрсөн хүмүүсийг хэлнэ.
2. Үе тэнгийнхэн гэж 12 жилийн дотор төрсөн хүмүүсийг хэлнэ.
3. Амьдрах үе гэж төрснөөс өөд болох үеийг хэлнэ. Энэ үедээ өөрийн дээд болон залгамж хэдэн ч үеэ үзэж болдог билээ.
4. Нэгэн үеийнхэн гэдэг нь тодорхой хүрээний нилээд өргөн цаг үеийг хамааруулан ойлгохыг хэлнэ.
5. Эрин үеийнхэн гэдэг нь хэдэн зуун мянганаар нь үелэхийг хэлнэ.

Эх сурвалж: Ураг удмын журам (товчоолсон лавлах)
Нийтлэл таалагдсан бол доорх сурталчилгаан дээр 1 дарчихаарай баярлалаа.

Post a Comment

Хэрэв та зочин бол Аnonymous сонголтыг хийж сэтгэгдэл үлдээнэ үү
Хүндэтгэсэн : etvgen

Кириллээр